agriculture trading

   

Sme držiteľmi


GMP+ certifikátu


O nás

Sme slovenská obchodná firma v oblasti nákupu a predaja poľnohospodárskych komodít. Predmetom podnikania našej spoločnosti je predovšetkým zahraničný obchod so zameraním na európsky trh – Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Taliansko atd`. Našim najvýznamnejším cieľom je kvalita, stabilita a lojálnosť, preto úzko spolupracujeme s vysoko rešpektovanými zahraničnými firmami.